cz / en

PENETRACE

 

Penetrace (jpg)

 

Termín penetrace je znám napříč obory. Ať už jako prolomení obranné vojenské linie, průnik v rámci sexuální aktivity či jen jako nátěr, který se vsakuje do materiálu. 

 

Skulptura PENETRACE 2021, vytvořená speciálně pro Liberecký zámek, byla zamýšlena jako průnik energie, která se dere na povrch. Oči tvrdí, že je zamrzlá v čase, ale uši málem slyší tříštění podloží a cinkot krystalizujícího skla. Objekt propojuje lokální materiály v rámci geologie i historie – zušlechtěné i surové hmoty místní liberecké žuly a ledově křišťálové tyče skla, které je s regionem neodmyslitelně svázáno.

 

Vzniká tak místo k setkání, střetnutí, odpočinku, zastavení i rozjímání. Kultura se dere na povrch!

 

 

 

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Materiál: Křišťálové sklo / Liberecká žula / beton

Barva: Křišťál / Liberecká žula

Technika: Ručně foukané hutní sklo

Umístění: Stálá instalace v parku Libereckého zámku

 



‹ Zpět/Back